Cégvilág

4iG Nyrt.
Forrás: 4iG Nyrt.

Változik a 4iG Nyrt. ügyvezetésének hatásköre a járványügyi veszélyhelyzet alatt

A veszélyhelyzet ideje alatt a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése jogosult dönteni a rendkívüli közgyűlést érintően közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben – ideértve az alapszabály módosítását is –, továbbá a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásról és a döntéshozószerv hatáskörébe tartozó, azonban a jogi személy törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben is.

Az 502/2020. Kormányrendelet értelmében a 4iG Nyrt. igazgatósága a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben jogosult dönteni, akár a már közzétett határozati javaslatok szerinti döntések meghozatalával, akár a közzétett határozati javaslatoktól eltérve.

Fentiekben hivatkozottakra a 4iG Nyrt. nem tartja meg a 2020. év 11. hónap 25. napjának 10:00 órájára összehívott rendkívüli közgyűlését. Helyette a 4iG Nyrt. Igazgatósága a jogszabályban adott felhatalmazással élve a 2020. év 11. hónap 04. napján közzétett előterjesztés szerinti határozatokat tervezi meghozni 2020. év 11. hónap 25. napján. Az Igazgatóság által a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a 4iG Nyrt. a szokásos módon nyilvánosságra fogja hozni.

A 4iG Nyrt. tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy az Igazgatóság által meghozott közgyűlési határozatok utólagos közgyűlési jóváhagyása az alábbiak szerint kezdeményezhető:

Az 502/2020. Kormányrendelet 9.§ (7) bekezdése értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából.

A közgyűlés összehívásának joga a fenti esetben azokat a részvényeseket illeti meg, akik (i) a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek; és (ii) az eredetileg közzétett meghívóban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepelnek.

Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja, vagy ha a nyilvánosan működő részvénytársaság üzleti éve a naptári évtől eltér, az üzleti év mérlegfordulónapját követő negyedik hónap első napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának a (6), illetve a
(7) bekezdés szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen a társaság ügyvezetése által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

A 4iG Nyrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a részvényesei minden szükséges tájékoztatást haladéktalanul megkapjanak, és a kialakult helyzetben továbbra is elkötelezett a részvényesek és a társaság munkavállalói egészségének és biztonságának megóvása iránt.